sekretariat@zsb-chorzow.pl 32 2413475

Historia Szkoły

Historia
Patron Szkoły
Kierownictwo Szkoły
Gimnzajum G1

Historia Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie

 • 1950r – 1972r. – Zespół Szkół Chemicznych
  01.09.1972r. – decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego powstaje zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych NR 3. W jego skład wchodziły:
  • Zasadnicza Szkoła Budowlana
  • Technikum Budowlane dla Pracujących
 • 09.1973r. – Otwarcie Technikum Budowlanego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły budowlanej.
 • 09.1977r. – Otwarcie Szkoły Przysposabiającej do zawodu o kierunku budowlanym.
 • 09.1982r. – Otwarcie 5-letniego Technikum Budowlanego na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności dokumentacja budowlana, a od 1. 09. 1988 o specjalności budownictwo.
 • Od 01.09.2002r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Chorzów przekształcono Szkoły ponadpodstawowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych im K. K. Baczyńskiego w szkoły ponadgimnazjalne.

Obecnie w ZSB funkcjonują:

 • Technikum Budowlane
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7.

 

Wszystko rozpoczęło się 22 stycznia 1921, o szóstej rano w Warszawie przy ulicy Bagatela. W
rodzinie  Baczyńskich przychodzi na świat chłopiec – Krzysztof  Kamil Baczyński. Jest jedynym synem Stanisława Baczyńskiego, żołnierza Legionów Polskich, oficera Wojska Polskiego, pisarza i krytyka literackiego oraz Stefanii Zieleńczyk –nauczycielki, autorki podręczników szkolnych .

W dzieciństwie chorowity. Wychowany głównie przez matkę, która później stała się adresatką pierwszych wierszy poety. Dobrze zdawała sobie sprawę z talentu, jaki rodzi się pod jej dachem.

Młody poeta uczęszczał do elitarnego Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w jednej klasie uczył się z późniejszymi bohaterami Szarych Szeregów – Tadkiem „Zośką”, Aleksym „Alkiem” i Jankiem „Rudym”. Uczniem był przeciętnym. Matematyka sprawiała mu wiele trudności. Najwyższe oceny zbierał z rysunków i po maturze zamierzał kontynuować naukę na Akademii Sztuk Pięknych.

W maju 1939 roku zdał maturę i uzyskał świadectwo dojrzałości. Żył marzeniami         o karierze grafika, ale wybucha wojna…

Młody Krzysztof zaczyna publikować wiersze pod pseudonimem Jan Bugaj. Wydaje pierwsze tomy poezji i pisze wiersz za wierszem, jakby wiedział, że nie zdąży….

W pewną grudniową noc 1941 roku, na tajnym spotkaniu studentów polonistyki spotyka ją, tę jedyną – Barbarę Drapczyńską. Po zajęciach przedstawił się i odprowadził dziewczynę do domu. A po czterech dniach oświadczył się.  Ślub odbył się 3 czerwca 1942 roku.

Baczyński podobnie jak wielu jego przyjaciół pragnął walczyć z okupantem. W tym celu ukończył podziemną Szkołę Podchorążych Rezerwy „Agicola”, brał udział w kilku akcjach sabotażowych. Dowódcy jednak niechętnie odnosili się do zrywów tego wątłego, niebieskookiego blondyna.

Wybucha Powstanie Warszawskie. Krzysztof uczestniczy w nim czynnie. 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu powstania zostaje trafiony w głowę przez niemieckiego strzelca wyborowego – umiera. Ma zaledwie 23 lata. Śmierć szybko łączy kochanków, gdyż żona poety umiera trzy tygodnie później.

Przed śmiercią pisze ostatni wiesz, który kończy się słowami: „I wtedy budzą się płacząc, bo strzały pękają z daleka. Bo śnili, że dziecko poczęli całe czerwone od krwi”

Krzysztof Kamil Baczyński – patron szkoły od 1981 roku.

Kierownictwo Szkoły

Dyrektorzy:
1972 – 1977 – mgr Jan Skrzypiec
1977 – 1990 – mgr Tadeusz Wolan
1990 – 2011 – mgr inż. Andrzej Wojs
2011 – 2018 – mgr Michał Aloszko
2019 – nadal – mgr inż. Adam Rudzik
Wicedyrektorzy:
1982 –1985 – mgr Andrzej Król
1985 –1986 – mgr Michał Targiel
1986 – 1989 – mgr Teresa Kwiatkowska
1989 – 2011 – mgr Teresa Kołodziej
2011 – 2012 – mgr Adam Bryłka
2012 – 2019 – mgr Rafał Osman
2019 – nadal – mgr Jadwiga Gonera–Tomeczek
.

Gimnazjum

Dyplomy - format PDF

Gimnazjum 2001-2005

Gimnazjum 2006-2008

Gimnazjum 2009-2012

Skip to content